Reproducció facsímil dels Drets de Vila-seca de l'any 1208. Còpia manuscrita realitzada amb ploma d'oca i tintes a base de pigments i goma aràbiga sobre pell pergamí. Els 8 folis es troben exposats a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vila-seca (Tarragona).