Tots els materials utilitzats són d'lata qualitat: pa d'or de 23,75 K sobre una base de gesso, pell pergamí d'ovella d'alta qualitat i colors permanents (gouache, aquarel·les i pigments).

Aquest diploma l'he escrit amb ploma d'oca sobre pergamí de cabra d'alta qualitat. La tinta és a base de noguerina amb goma aràbiga. La decoració floral està pintada amb colors a base de gouache i goma aràbiga. Les caplletres estan pintades també amb gouache i goma aràbiga en un fons de pa d'or de 23 K aplicat sobre una base de gesso.

————
All materials used in these works are of the best quality: 23.75 K gold leaf on a gesso base, high quality sheep skin parchment and lightfastness colours (gouache, watercolors and pigments).

This diploma is written using a goose quill and walnut ink on high quality goat parchment. The floral decoration is painted with a mixture of gouache and arabic gum. The initials are also painted with gouache an arabic gum on a 23.5 K gold leaf background applied on a gesso base.