16_cantaires-nadalencs-2013-11-22-165530-bx.jpg
       
16_oriol-miro-utentrellac.jpg
       
16_oriol-miro-avinyablanca.jpg
       
16_oriolmirosavranches2.jpg
 S del segle XI Mont Saint Michel   detall 
16_oriolmirosavranches.jpg
 S del segle XI Mont Saint Michel     
16_oriol-miro-rvinyablancafinisneg.jpg
       
16_oriolmirommontsaintmichel.jpg
 M del segle XI Mont Saint Michel     
16_oriolmiropantocrator.jpg
 Pantocrator a l'inici del segle XXI